Meer ideeën voor
samenwerking

Een kinderboerderij bij het JBZ?

Drie studenten van de HAS Hogeschool
’s-Hertogenbosch hebben in opdracht van de kinderafdeling en Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een kinderboerderij bij het JBZ. Het in contact zijn met dieren heeft een positief effect op het welzijn van kinderen en geeft hen de nodige ontspanning voor, tijdens of na een verblijf in het ziekenhuis. De studenten schreven een gedetailleerd rapport met haalbare opties voor de realisatie van een kinderboerderij.


Tijdens het onderzoek is er samengewerkt met eerstejaars studenten van Helicon MBO Den Bosch. Gebaseerd op de onderzoeksuitkomsten van de HAS-studenten, hebben studenten van Helicon een ontwerp en bijbehorende maquette van de kinderboerderij gemaakt. Samen presenteerde alle studenten hun plannen begin juli voor enkele medewerkers van het JBZ. Deze plannen worden de komende tijd verder bekeken en besproken. We wachten het vervolg hiervan in spanning af. Mocht de plannen tot uitvoering worden gebracht, dan zal dit ook weer gebeuren in samenwerking met de HAS en Helicon.


Taal maakt gezonder


2,5 miljoen Nederlands hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. In gesprek gaan met hun arts, of het lezen van een informatiefolder, vinden laaggeletterde patiënten erg moeilijk. Daarom is het Jeroen Bosch Ziekenhuis lid van het Bossche Taalnetwerk. Daarin werken verschillende Bossche organisaties samen om de geletterdheid van de Bosschenaren te verbeteren. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis doen we dat onder andere met het Taalpunt. Patiënten worden daar doorverwezen naar taalonderwijs in de regio. Ook leren we onze zorgverleners hoe je laaggeletterdheid herkent. En hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken bij hun patiënten.

Op weg naar een
rookvrije generatie


Het JBZ heeft als ziekenhuis, kennisinstelling en grote werkgever een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan preventie en het stoppen met roken van patiënten, bezoekers en mensen uit de omgeving. Met het stap voor stap rookvrij maken van het ziekenhuisterrein wil het ziekenhuis bovendien een bijdrage leveren aan een rookvrije generatie (www.rookvrijegeneratie.nl).


Het JBZ staat daarin niet alleen. Binnen de landelijke campagne slaan bijvoorbeeld ook gemeenten, sportclubs en scholen de handen ineen. Het JBZ heeft diverse ambassadeurs in huis en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met patiënten, bezoekers, werknemers én inwoners van de regio.


Steunpunt Mantelzorgers

Mantelzorg kan veel moois brengen, maar vaak ook intensief zijn en vragen oproepen. WelZijn Divers heeft op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch e.o. Steunpunten voor Mantelzorgers ingericht.


Een steunpunt is een vraagbaak voor mantelzorgers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben. Binnen het steunpunt werken vrijwilligers en mantelzorgconsulenten samen met andere organisaties uit de stad om de balans tussen draaglast en draagkracht te behouden.


Ook wij willen graag mantelzorgers binnen de muren van het ziekenhuis meer ondersteuning geven! Er zijn gesprekken gaande tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en WelZijn Divers om deze steunpunten een plek te geven op alle locaties van het ziekenhuis.