Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde

Wij willen jou zorg op maat, dicht bij huis en op jouw manier bieden en dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zoeken wij actief de samenwerking met alle zorgverleners en organisaties die voor jou van belang kunnen zijn. Samen kijken we hoe wij jouw gezondheidswelzijn kunnen verhogen.


Er zijn nu al tal van samenwerkingsverbanden en projecten waarin we samen optrekken met huisartsen, verloskundigen, gemeente, Steunpunt Mantelzorg, de thuiszorgorganisaties, de GGD… De lijst is eigenlijk te lang om op te noemen. En het mooie is; we leggen verschillende accenten maar eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Jou ondersteunen op de momenten dat je ons nodig hebt, op een manier die bij je past. En liefst zonder dat je merkt dat je van de ene hand in de andere overgaat.

We richten ons daarbij op gezondheid in plaats van ziekte en kijken vooral naar wat je zelf kunt en wilt. We helpen je bij het maken van keuzes en ondersteunen zorgzaamheid en gemeenschapszin. We werken samen met de mensen om jou heen én, belangrijker nog, ook met jou.


Gewoon, omdat jij ertoe doet


Samen pionieren in positieve gezondheid


De zorg kan en moet anders, dacht Machteld Huber. Zij formuleerde een nieuwe definitie van gezondheid waarin een betekenisvol leven centraal staat: positieve gezondheid. Belangrijk daarbij is om mensen te vragen wat zij nodig hebben om langer, gelukkiger en gezonder te kunnen leven.

Positieve gezondheid sluit goed aan bij ons doel om het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Om die reden hebben we het begrip omarmd en vertalen we dit nu naar onze zorg voor jou. Om deze vertaling te versnellen, te stimuleren en versterken zijn we working partner geworden van het Institute for Positive Health (iPH) dat is opgericht door Machteld Huber.

Het instituut stimuleert en ondersteunt ons om te werken met positieve gezondheid. Wij helpen op onze beurt het iPH met onze praktijkervaring. We bewandelen immers geen gebaande paden met deze nieuwe manier van kijken en werken. Geen enkel ziekenhuis is ons hierin nog voorgegaan.


‘Wat Uber is voor de taxiwereld, is Machteld Huber voor de zorg. Met haar beweging voor Positieve Gezondheid schudt ze de zorg op. Veel supporters juichen dit toe, maar er is ook kritiek’, aldus een artikel uit Skipr over de tegengeluiden die er natuurlijk ook zijn. Het is daarom goed om wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor de effecten van positieve gezondheid. We doen dan ook onderzoek met Radboudumc, het iPH en Tilburg University.
'JBZ omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid'

"Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) verlegt de focus van behandelen naar het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de patiënt. Het ziekenhuis wil het zwaartepunt in de zorg veel meer leggen bij de patiënt en zet hiertoe de inzichten met betrekking tot positieve gezondheid in. De strategie van het ziekenhuis wordt hier zelfs helemaal op gebaseerd."

Bron: Skipr, augustus 2017