Colofon


Het online magazine van het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt onder meer verspreid via e-mail en sociale media. Daarnaast is het te vinden op onze website.

E-mail:
communicatie@jbz.nl

Tekst:
Geert Bra
am
Marketing & Communicatie J
BZ

Fotografie:
Augus
t & Louis
John van Ha
mond

Video:
August & Louis

Concept e
n vormgeving:
Marke
ting & Communicatie JBZ

Voortaan alle magazines rechtstreeks in je mailbox?