Gewoon, omdat jij
ertoe doet

Ons uitgangspunt is dat jij de zorg verdient die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie. Wij zetten daarvoor al onze expertise in, en zoeken de samenwerking, bijvoorbeeld met familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en thuiszorg. Zodat jij zo lang mogelijk kan leven zoals jij dat wilt. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gewoon, omdat jij ertoe doet.


We hebben in 2017 het begrip positieve gezondheid omarmd. Werken vanuit positieve gezondheid betekent voor ons een nieuwe manier van kijken en werken. De focus ligt op gezondheid en niet op ziekte en we gaan uit van wat mensen wél kunnen. Daarnaast spelen informatie- en zorgtechnologie een grote rol om zorg op maat en dichtbij te kunnen brengen.

Alles wat we doen, is er op gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Al doende leren we. Onze opgedane kennis en ervaring delen we graag met andere zorgverleners en ziekenhuizen.


We zijn een jaar verder en mooie ervaringen rijker. De komende tijd delen we met jullie verhalen van de mensen in Den Bosch en omstreken. Dat doen we via het magazine Zorg voor jou. Zodat je stap voor stap een indruk krijgt van wat ons de komende jaren beweegt.

Laat je ons weten wat je vindt? Graag! Dat kan via communicatie@jbz.nl. Ook als je meer wilt weten over onderwerpen in het magazine, kun je ons via dit mailadres bereiken.


Samen pionieren in positieve gezondheid


De zorg kan en moet anders, dacht Machteld Huber. Zij formuleerde een nieuwe definitie van gezondheid waarin een betekenisvol leven centraal staat: positieve gezondheid. Belangrijk daarbij is om mensen te vragen wat zij nodig hebben om langer, gelukkiger en gezonder te kunnen leven.

Positieve gezondheid sluit goed aan bij ons doel om het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Om die reden hebben we het begrip omarmd en vertalen we dit nu naar onze zorg voor jou. Om deze vertaling te versnellen, te stimuleren en versterken zijn we working partner geworden van het Institute for Positive Health (iPH) dat is opgericht door Machteld Huber.

Het instituut stimuleert en ondersteunt ons om te werken met positieve gezondheid. Wij helpen op onze beurt het iPH met onze praktijkervaring. We bewandelen immers geen gebaande paden met deze nieuwe manier van kijken en werken. Geen enkel ziekenhuis is ons hierin nog voorgegaan.


‘Wat Uber is voor de taxiwereld, is Machteld Huber voor de zorg. Met haar beweging voor Positieve Gezondheid schudt ze de zorg op. Veel supporters juichen dit toe, maar er is ook kritiek’, aldus een artikel uit Skipr over de tegengeluiden die er natuurlijk ook zijn. Het is daarom goed om wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor de effecten van positieve gezondheid. We doen dan ook onderzoek met Radboudumc, het iPH en Tilburg University.
'JBZ omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid'

"Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) verlegt de focus van behandelen naar het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de patiënt. Het ziekenhuis wil het zwaartepunt in de zorg veel meer leggen bij de patiënt en zet hiertoe de inzichten met betrekking tot positieve gezondheid in. De strategie van het ziekenhuis wordt hier zelfs helemaal op gebaseerd."

Bron: Skipr, augustus 2017