Eigenlijk is de vraag ‘Wat wil je’ te groot. Er waren momenten tijdens mijn behandeling dat ik namelijk helemaal niet wist wat ik wilde. Dus daarnaar vragen had toen geen zin. De vraag ‘Wat wil je’ is voor mensen vaak moeilijk te beantwoorden. Vooral omdat je de gevolgen van je keuze niet altijd kunt overzien. Maar er waren ook momenten dat ik juist heel goed wist wat ik wilde. Het gaat er dus om dat je in verbinding blijft met elkaar. De vraag ‘Wat heb je nodig op dit moment?’ was voor mij de beste. En die vraag moet gesteld blijven worden. Het antwoord kan namelijk op elk moment in het traject veranderen.”

Bekijk hier het hele verhaal van Natasja Helgers

Wetenschap en het gewaagd doel

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een topklinisch ziekenhuis in hart en nieren. Wij investeren dan ook al jarenlang in een goed opleidings- en wetenschapsklimaat. Ook bij het behalen van het gewaagde doel spelen wetenschap en opleiden/ontwikkelen een belangrijke rol. Want hoe meten we of het toepassen van positieve gezondheid in onze dagelijkse ziekenhuispraktijk effect heeft op het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken? Wat is de waarde van het bieden van keuzes in onze zorgprocessen voor patiënten? Is het echt zo dat een ander gesprek met mensen tot andere keuzes in de zorg leidt? En welke vormen van samenwerking leiden tot het beste aanbod van zorg en zo tot het bevorderen van gezondheidswelzijn?

Onderzoeken die passen bij ons gewaagd doel worden gestimuleerd en ondersteund in de vorm van een epidemioloog en een researchverpleegkundige. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij subsidieaanvragen. In samenwerking met universiteiten (Radboudumc, JADS, Tilburg University) en hoge scholen (Avans en Fontys) werken medisch specialisten, verpleegkundigen en onderzoekers van het JBZ aan de wetenschappelijke onderbouwing van onze strategie. We hebben drie nieuwe beleidslijnen voor wetenschap gekozen: patient centered outcome research (PCOR), data science en netwerkzorg. Binnen deze beleidslijnen hopen we onder meer antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.