Waarmaken van het gedachtengoed ‘Zorg die bij je past’

De fasen die we de afgelopen jaren hebben doorlopen, stonden in het teken van analyse van (toekomstige) ontwikkelingen, het bepalen van onze koers en het experimenteren met nieuwe werkwijzen. Wat in 2016 met een relatief kleine enthousiaste groep begon, heeft zich in de jaren daarna verspreid over de hele organisatie. Vrijwel elke afdeling draagt bij aan de realisatie van het gewaagd doel op een manier die bij de afdeling past. Dat is ook te danken aan de aandacht die in de beleidscyclus wordt geschonken aan de realisatie van het gewaagd doel, bijvoorbeeld met de jaarlijkse kaderbrief. Passend bij de andere manier van werken, worden hierin geen strakke kaders opgelegd, maar wordt verleid om te verkennen en te experimenteren. Veel afdelingen geven daar in hun jaarplannen gehoor aan.

Voordat het coronavirus zijn intrede deed in 2020, waren we begonnen met nog meer aan te sluiten bij de praktijk. Daarvoor wilden we zorgprofessionals inspireren zorg te bieden die past bij hun patiënten. De praktijkverbinders dienden en dienen hierbij als aanjagers. Dit zijn (zorg)professionals die in eerste instantie op hun eigen afdeling aan de slag gaan met de strategische onderwerpen of bouwstenen: eigen regie, gezondheidswelzijn en samenwerking. In 2019 zijn zeven enthousiaste verbinders gestart. Deze groep is sindsdien groter geworden en ook afdelingsoverstijgend gaan werken.

De komende jaren staan in het teken van verbreding en inbedding waardoor ‘Zorg bieden die bij je past’ een ‘way of life’ kan worden in de hele organisatie. Waarbij voor het jaar 2022 vanwege de coronaperiode een specifieke prestatie geformuleerd is: