Ontwikkeling van JBZ’ers

Het gewaagd doel draagt wat zelfontplooiing van JBZ’ers betreft een paar uitdagende elementen in zich. Als we namelijk het gewaagd doel willen bereiken, dan vraagt dat van hen om op een andere manier te denken en werken. Het vraagt flexibiliteit in organiseren, intensieve samenwerking met elkaar en met collega’s in het netwerk en verder denken dan richtlijnen, procedures en protocollen. En belangrijker; het vraagt van hen dat zij handelen en denken vanuit het contact met de ander. Dat zij niet voor de ander invullen wat goed is, maar vragen wat de ander nodig heeft, naar wat belangrijk is hun leven en wat zij willen en kunnen. Het vereist een luisterend oor in plaats van een actiegerichte houding en de wil en creativiteit om in te spelen op wat wordt gezegd.

JBZ’ers wordt de mogelijkheid geboden om vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid dat te kiezen waarop zij zich willen ontwikkelen. Er is een ruim aanbod aan opleiding en ontwikkeling beschikbaar met vormen van leren die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Daaronder vallen action learning, ervaringsleren en coaching en reflectie. Het idee is dat JBZ’ers zich kunnen ontwikkelen in het dagelijks werk en dat zij met en van elkaar leren aan de hand van diverse trainingen en tools.

Wanneer je als zorgverlener zelf patiënt wordt, ziet de voor jou zo bekende zorgwereld er ineens heel anders uit. Die wereld voelt dan plotseling als onbekend en nieuw aan. Je leert veel over jezelf nu je met ziekte geconfronteerd wordt. Waar je normaliter assertief bent en weerbaar, voel je je nu ineens kwetsbaar en laat je dingen over je heen komen. Met het strategisch onderwerp ‘Toen werd je zelf ziek’ zetten we ervaringsleren in door van perspectief te wisselen. We luisteren naar echte verhalen van collega’s die patiënt zijn geweest en leren daarvan. Verschillende collega’s hebben als patiënt ervaren dat de essentie van goede zorg zich afspeelt ‘buiten de lijntjes’. Het gaat niet over protocollen, maar over aansluiten, dichtbij kunnen komen en iemand niet laten zweven maar opvangen. Negen van onze collega’s vertellen in de verhalenbundel Toen werd je zelf ziek over hun ervaringen als patiënt of mantelzorger. Wil je een gratis verhalenbundel ontvangen? Stuur dan een mail aan zelfziek@jbz.nl.

Bekijk hier het verhaal van Marjan van Apeldoorn, internist-infectioloog en ervaring als patiënt.