Andere manier van werken en denken

Het realiseren van het gewaagd doel vraagt om een andere manier van denken en werken. We hebben de afgelopen jaren een stevige basis gecreëerd op het gebied van veiligheid en kwaliteit (keurmerk JCI) en de digitale uitwisseling van gegevens met patiënten (EPD). Dat maakt dat er ruimte is verder te kijken dan zorgpaden, protocollen en richtlijnen. Om anders te kijken naar de wijze waarop wij met patiënten - of liever gezegd mensen- omgaan. Om steeds meer met hen samen te bepalen wat zij nodig hebben en van wie. En hen daardoor meer regie te geven over hun gezondheid.

Een andere manier van denken en werken geldt ook voor de wijze waarop JBZ’ers kennis maken met de koers van het ziekenhuis. Deze was vooralsnog uniek voor de ziekenhuiswereld als het gaat om de breedte en de manier waarop het wordt toegepast. Niet van bovenaf opgelegd, via de gevestigde orde en langs gebaande paden, maar organisch. We ontdekken door te doen, door samen te werken in netwerken, door van perspectief te wisselen, door te experimenteren en door te enthousiasmeren. Het gedachtengoed van de strategie ontkiemt daar waar het enthousiasme vindt en werkt zo aanstekelijk. De waarden die centraal staan, spreken direct het hart van de zorgprofessionals. Zij hebben namelijk te maken met hun intrinsieke motivatie om de zorg in te gaan: werkelijk iets kunnen betekenen in het leven van de mensen uit Den Bosch en omstreken.