Achtergrond

Jij verdient zorg die bij je past. Gewoon, omdat jij ertoe doet

De tijden veranderen, de zorg verandert mee. In 2016 heeft een brede groep (zorg)professionals van het JBZ gekeken naar welke ontwikkelingen de komende jaren het meest van invloed zijn op de manier waarop wij zorg bieden. Zij zagen vijf grote bewegingen. Waaronder een verschuiving van een focus op ziekte naar een focus op gezondheidswelzijn, een steeds sterker wordende behoefte aan maatwerk en het centraal stellen van de mens en wat hij belangrijk vindt in zijn dagelijkse leven.

Door goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten, kunnen we de mensen uit Den Bosch en omstreken nu en in de toekomst nog beter van dienst zijn. Door zorg te bieden die bij de mensen past, bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij huis en op een moment dat het hen uitkomt. Daarbij kijken we naar wat mensen zelf kunnen én naar wat hun wensen en behoeften zijn.

De vijf bewegingen hebben ons geïnspireerd een gewaagd doel te formuleren. Een uitdagend toekomstbeeld dat onmogelijk lijkt, maar het niet is als iedereen zich er voor inzet en er in gelooft. Ons gewaagd doel is: ‘In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland’. Om dit te kunnen realiseren, is onder meer intensieve samenwerking in het netwerk nodig en de inzet van moderne informatie- en zorgtechnologie. Bekijk ook de korte film 'Zorg voor jou'.

Hieronder is het gewaagd doel weergegeven (in figuur 2), daaronder staat het vierluik (figuur 3). Hierin staat ook het hoger doel, de kernwaarden en kernkwaliteiten. De kernwaarden die hierin worden genoemd zijn in 2021 aangescherpt.

Hieronder is het gewaagd doel weergegeven (in figuur 2), daaronder staat het vierluik (figuur 3). Hierin staat ook het hoger doel, de kernwaarden en kernkwaliteiten. De kernwaarden die hierin worden genoemd zijn in 2021 aangescherpt.

figuur 2

figuur 3

In het gewaagd doel staat het woord gezondheidswelzijn centraal. Het woord is door JBZ’ers bedacht. Het betekent dat je de regie kunt blijven voeren ook al ben je ziek of heb je andere uitdagingen in je leven. Het concept ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber sluit hier goed op aan. Huber omschrijft positieve gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Ex-patiënt Constant van Meel: "Eigen regie gaat voor mij om dialoog. Ruimte nemen en krijgen om in gesprek te gaan met artsen en verpleegkundigen over jouw situatie. Vandaar uit samen keuzes maken en doelen stellen. En daaromheen de zorg organiseren. Wat kan en wil je zelf en waar heb je hulp bij nodig? Niet gemakkelijk, want het is maatwerk en er zijn soms zoveel specialismen betrokken.”

Lees hier het hele verhaal van Constant.