Zorg in de laatste levensjaren gaat niet om wat kán, maar om wat iemand wíl. De enige manier om daar achter te komen, is door het gesprek erover aan te gaan. Praten over welke wensen iemand heeft in de laatste levensjaren, bijvoorbeeld over waar iemand dood wil gaan. Het is belangrijk en tegelijkertijd ingewikkeld voor zowel patiënten als professionals. In deze twee artikelen praten zorgprofessionals over hoe zij dit gesprek aangaan en er zo achter komen wat hun patiënten willen.


a

'Hoe denkt u dat het
de komende tijd zal gaan?''Willen in plaats van kunnen'