Voorwoord

Wij geven mensen graag meer regie in hun eigen gezondheid. Vanuit de gedachte dat iedereen zijn eigen leven leidt en daarin zijn eigen keuzes wil maken. Dat iemand daarbij zorg nodig heeft, mag niet betekenen dat wij, als zorgverleners, invullen wat iemand wil.


Voor Constant van Meel, (ex-)patiënt van het JBZ, gaat eigen regie over het gesprek met artsen en verpleegkundigen over wat je zelf wil en kan en waar je hulp bij nodig hebt. Op de Intensive Care gaat eigen regie over ‘meezorgen’. Familie kan dankzij het participatiemenu bijvoorbeeld de haren van hun naaste wassen of meehelpen bij het tanden poetsen. En bij Longgeneeskunde en Cardiologie krijgen mensen eigen regie doordat zij zelf thuis bepaalde waarden kunnen meten. Zoals mevrouw Liefmans die haar hartslag en zuurstofgehalte meet.

Eigen regie pakken, is makkelijker als je je ergens prettig voelt en ervaart dat je ertoe doet. Dan kun je namelijk op gelijkwaardige basis het gesprek aangaan. Specialistisch verpleegkundige Oncologie Bert van Rixtel geeft aan hoe hij hiervoor zorgt.

En zo werken we aan ons gewaagd doel: In 2025 geven de mensen in Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland.

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Samen pionieren in positieve gezondheid


De zorg kan en moet anders, dacht Machteld Huber. Zij formuleerde een nieuwe definitie van gezondheid waarin een betekenisvol leven centraal staat: positieve gezondheid. Belangrijk daarbij is om mensen te vragen wat zij nodig hebben om langer, gelukkiger en gezonder te kunnen leven.

Positieve gezondheid sluit goed aan bij ons doel om het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Om die reden hebben we het begrip omarmd en vertalen we dit nu naar onze zorg voor jou. Om deze vertaling te versnellen, te stimuleren en versterken zijn we working partner geworden van het Institute for Positive Health (iPH) dat is opgericht door Machteld Huber.

Het instituut stimuleert en ondersteunt ons om te werken met positieve gezondheid. Wij helpen op onze beurt het iPH met onze praktijkervaring. We bewandelen immers geen gebaande paden met deze nieuwe manier van kijken en werken. Geen enkel ziekenhuis is ons hierin nog voorgegaan.


‘Wat Uber is voor de taxiwereld, is Machteld Huber voor de zorg. Met haar beweging voor Positieve Gezondheid schudt ze de zorg op. Veel supporters juichen dit toe, maar er is ook kritiek’, aldus een artikel uit Skipr over de tegengeluiden die er natuurlijk ook zijn. Het is daarom goed om wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor de effecten van positieve gezondheid. We doen dan ook onderzoek met Radboudumc, het iPH en Tilburg University.
'JBZ omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid'

"Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) verlegt de focus van behandelen naar het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de patiënt. Het ziekenhuis wil het zwaartepunt in de zorg veel meer leggen bij de patiënt en zet hiertoe de inzichten met betrekking tot positieve gezondheid in. De strategie van het ziekenhuis wordt hier zelfs helemaal op gebaseerd."

Bron: Skipr, augustus 2017