Februari


Wondzorgnetwerk 's-Hertogenbosch

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe genezing van een wond was groot en nam nog steeds toe. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noodzakelijk open is, kan voor de patiënt verlies van kwaliteit van leven betekenen. Vanuit het wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch werd daarom het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht. De leden van het collectief formuleerde een aantal verbeteringen waarmee het gezondheidswelzijn van patiënten kan worden verhoogd. Bijvoorbeeld een afname van de gemiddelde wondgenezingstijd met gemiddeld vier weken, minder bezoeken aan het ziekenhuis en minder operaties. Daarbij wordt gestreefd patiënten waar mogelijk zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn en regie te laten hebben over de eigen wondbehandeling.