Mei


Webinar: ‘Hoe ga je om met andere culturen?’

Er werden in mei veel mensen met een niet-westerse achtergrond opgenomen in ons ziekenhuis. Doordat we elkaars cultuur niet goed kennen, begrijpen we elkaar niet goed en ontstaan er meer dan eens gespannen situaties. Soms mondden deze zelfs uit in een agressieve houding naar zorgprofessionals en moest de beveiliging er aan te pas komen. Voor alle betrokkenen zijn dergelijke escalaties vervelend. Hoe kunnen we dit soort situaties voorkomen? Op donderdag 20 mei j.l. vond het webinar 'Hoe ga je om met andere culturen?' Het webinar was goed bekeken, ook door mensen van buiten ons ziekenhuis. Naderhand is door een aantal ziekenhuismedewerkers gevraagd of de link mochten delen onder hun collega’s.