Januari


Uitspraak beroep Centraal Tuchtcollege zaak Baby Luna

Eind januari deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag uitspraak in het beroep in de tuchtzaak over baby Luna. Luna werd in 2014 in het JBZ geboren en overleed kort na haar geboorte. Een intens verdrietige en onverwachte gebeurtenis. In 2019 spanden haar ouders een tuchtzaak aan tegen tien artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven legde drie gynaecologen en een kinderarts van het ziekenhuis een maatregel op. Daarop gingen zowel de ouders als drie van de vier artsen in beroep. In het beroep concludeerde het Centraal Tuchtcollege dat de kinderarts correct heeft gehandeld. Het verklaarde de klacht op alle punten ongegrond. Daarmee verviel de voorwaardelijke schorsing van de kinderarts. De waarschuwing voor de drie gynaecologen bleef gehandhaafd. Het verdriet om het verlies van een kind is onvoorstelbaar groot. Geen enkele uitspraak doet hier recht aan. Het is goed dat deze, voor alle betrokkenen, zware procedure kon worden afgesloten.