Oktober


SEH vraagt naar alcoholgebruik

Veel opnames hebben direct of indirect te maken met problemen rondom alcoholmisbruik. Dat is niet altijd meteen duidelijk en wel van belang om te weten bij de inzet van zorg tijdens en na de ziekenhuisopname. Hoe vaak drinkt u alcohol? En hoeveel drinkt u dan? Hoe vaak drinkt u zes of meer drankjes? Begin oktober werden deze vragen op De Spoedeisende Hulp gesteld aan patiënten boven de 18. Met de antwoorden hierop kan snel worden ingeschat of het alcoholgebruik van de patiënt problematisch is en of extra hulp gewenst is. In overleg met patiënten kan het JBZ als het nodig is acties inzetten om verergering van eventuele alcoholproblematiek te voorkomen. Het JBZ helpt samen met Reinier van Arkel, Farent, GGD hart voor Brabant, de gemeente en verslavingszorg mensen bij het stoppen of verminderen van alcoholgebruik. Bekijk hieronder het filmpje over deze netwerkaanpak van alcoholproblematiek in de regio ’s Hertogenbosch