Oktober


Professioneel verpleegkundig leider Britt van Merrienboer

Bij vrijwel elk vraagstuk in de zorg voor onze patiënten zijn verpleegkundigen betrokken. Om het professioneel inhoudelijke perspectief in patiëntvraagstukken en beroepsontwikkeling in de organisatie te verstevigen, werd de functie professioneel verpleegkundig leider geïntroduceerd in het JBZ. De eerste verpleegkundige die deze functie kreeg, was Britt van Merrienboer.