November


Nieuwe fase coronacrisis

We bevonden ons in november in een zeer zorgelijke situatie. Het aantal coronabesmettingen nam elke dag toe. Het gesprek buiten het ziekenhuis ging vooral over het aantal beschikbare bedden op de Intensive Care maar het probleem was veel groter dan dat. Álle zorg stond op dat moment onder grote druk. Als het aantal patiënten verder zou stijgen, zou de zorg stapsgewijs verder vastlopen. Dat gold voor de zorg die wij in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden maar ook voor de ambulancedienst, voor de thuiszorg, de zorg in de verpleeghuizen en de zorg die huisartsen bieden. Samen met onze collega’s in het netwerk werd een liveblog in het leven geroepen. Deze kwam op de website van het JBZ te staan. De blog werd gevuld met updates vanuit het netwerk en gaf antwoord op meest gestelde vragen. Zo hielden we samen inwoners in onze regio op de hoogte van de actuele stand van zaken en gaven we allemaal dezelfde informatie.