Juni


Geen patiënten met corona in het JBZ

In het JBZ was de nul op 22 juni een belangrijk én heel positief getal; een reden voor opluchting en hoop. Er waren op dat moment 0 coronapatiënten in ons ziekenhuis! Anne-Marie Verhoeven, Unithoofd van afdeling C6 Zuid vond het zeker een mijlpaal om bij stil te staan, maar daarna meteen weer door. “Na een jaar Covid start nu de gewone zorg weer op. We moeten alle zeilen bijzetten om alle andere patiënten die nu komen ook goede zorg te bieden. En we hebben hier nog steeds 3 isolatiekamers en op de longafdeling 2 isolatiekamers beschikbaar voor eventuele Covidpatiënten die de komende tijd kunnen komen."