Oktober


Gastro-intestinale Samenwerking Afdeling (GISA) start 4 oktober 2021

Op maandag 4 oktober opende op verpleegafdeling A7 zuid de Gastro-intestinale Samenwerking Afdeling (GISA). Op de GISA komen patiënten waarbij naar verwachting de expertise tussen heelkunde en MDL nodig is. Je kunt hierbij denken aan de volgende patiëntengroepen: galproblemen, beginnende ileus, pancreatitis zonder nog duidelijke oorzaak of verdenking op IBD. Door deze intensieve samenwerking tussen de heelkunde en maag-, darm en leverziekten (MDL) is men eerder op de hoogte van elkaars patiënten. Binnen 12 uur tot 24 uur is het behandelplan gezamenlijk opgesteld. Dit betekent dat eerder de juiste diagnose wordt gesteld en dat de best passende behandeling eerder gestart kan worden.