September


Beweegsessies op de afdeling Cardiologie

Uit onderzoek blijkt dat patiënten 71% van hun tijd in het ziekenhuis in bed doorbrengen. Patiënten keren regelmatig terug naar het ziekenhuis en worden opnieuw opgenomen met hart- en vaatproblemen. Vaak ontbreekt het aan een gezonde leefstijl. Denk aan roken, hoge bloeddruk, overgewicht en weinig beweging. Dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de patiënt. De afdeling Cardiologie ontwikkelde in samenwerking met de Fontys Hogeschool een beweegprogramma. Op woensdag 22 september startte de eerste beweegsessie op de afdeling Cardiologie. Eén dag in de week kwamen studenten van de sportopleiding deze beweegsessie begeleiden. Het onderliggende doel? Patiënten op een leuke manier inspireren en motiveren een gezondere levensstijl te hanteren en het belang van bewegen te laten ervaren.