Februari


Als de tijd echt kostbaar wordt…

Als er iets tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk werd, dan was dat hoe belangrijk het is om te mogen sterven op een manier die zoveel mogelijk bij je past. Vrijwel alle mensen die in deze periode door corona zijn overleden, was dat niet gegund. Tijdens corona kreeg het onderwerp ‘Zorg in de laatste levensjaren’ extra aandacht. Er werd getraind, er werd een regionale subsidie toegekend en er werden meer digitale middelen ingezet in het contact met patiënten. Juist om het gesprek over dit onderwerp in deze tijd mogelijk te maken. Oncoloog Tineke Smilde: “Ons doel is dat iedereen, ongeacht aandoening of leeftijd, in zijn laatste levensjaren de zorg krijgt die bij hem of haar past. Dat we kijken naar de waarden, behoeften en wensen die iemand heeft. En dat zorgprofessionals daar oog, aandacht en zorg voor hebben. Dat betekent bijvoorbeeld ook aandacht voor de plaats waar iemand zijn leven wil afsluiten."