Juni


1 jaar ISA

De Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA) in het JBZ bestond 15 juni 1 jaar. De afdeling was in het leven geroepen, om de organisatie van de zorg ondergeschikt te maken aan de wensen en behoeften van patiënten. Op de ISA bepalen de wensen en behoeften van patiënten de koers. Voor de zorg van patiënten werkt een behandelteam met artsen van verschillende disciplines, paramedici en verpleegkundigen met diverse achtergronden over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Het behandelteam stelt gezamenlijk het behandelbeleid op voor iedere patiënt. Naast dat patiënten erg tevreden zijn over de ISA, blijkt ook dat de patiënt via de ISA sneller op de juiste plek is en de opname gemiddeld 2 dagen korter is. De zorgprofessionals ervaren de snelle diagnostiek, het gezamenlijk gedragen behandelplan in de ochtend en de brede blik waarmee naar de patiënten gekeken wordt. Mooie resultaten voor een 1-jarig vernieuwend initiatief!