Juni


Zelf astma 'managen' met behulp van Luchtbrug

Maart6

Hoesten, benauwdheid en een piepende ademhaling. Astma is een vervelende aandoening aan de luchtwegen. Zeker voor kinderen, omdat het kan leiden tot ziekte en schoolverzuim. Om kinderen van 6 tot 18 jaar te helpen om hun astma zelf te ‘managen’, hebben de kinderartsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zich aangesloten bij Luchtbrug. Met deze online tool krijgen jonge patiënten direct inzicht in hun persoonlijk zorgplan en hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis. 
Door gebruik van de app ‘Astmaatje’ hebben jongeren meer regie over hun eigen gezondheid. Zij kunnen vanaf 12 jaar op elk moment handige tips opvragen en contact zoeken met hun behandelaars. ‘Wat is astma?’, ‘Wat kan ik er zelf tegen doen?’ en ‘Hoe zit het de inname van medicijnen?’. Luchtbrug geeft het kind en de behandelaar een beter inzicht in het verloop van astma. Samen zorgen ze met behulp van de app ervoor dat het kind zo veel mogelijk klachtenvrije dagen heeft.