Februari


Werkafspraken app

Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in het netwerk is van groot belang om het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Om die samenwerking te ondersteunen, is een speciale werkafsprakenapp ontwikkeld. Hierin delen huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners onderlinge afspraken over de zorg voor de mensen in Den Bosch en omstreken met elkaar. Onderdeel van de app is ook een ‘wie is wie’ met foto’s en contactgegevens, een overzicht van scholingsmomenten en nieuws. De app is tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen in de regio Den Bosch en de medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.