September


Travis translator

Hoe vraag je aan je Poolse patiënt of zij goed geslapen heeft? En hoe bespreek je pijn met een barende vrouw uit Eritrea? We willen patiënten in de gelegenheid stellen regie in hun eigen gezondheid te nemen, maar bij anderstaligen kan dit moeilijk zijn. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis onderzoekt of de Travis Translator hierbij kan helpen. Travis is een vertaalapparaatje waarmee gesproken tekst direct in een andere taal wordt omgezet.

Op deze manier wordt een mondeling gesprek tussen de zorgverlener en een anderstalige patiënt gemakkelijker. Dit apparaatje, vaak door reizigers gebruikt, kan 80 talen direct omzetten in zowel mondelinge als schriftelijke taal. De Travis wordt op de afdeling Verloskunde en polikliniek Gynaecologie getest in verschillende situaties. De Travis wordt ook getest bij gesprekken met anderstalige ouders van kinderen op Atlent (kinderrevalidatie en Mytylschool).