December


STZ erkende topklinische functies

Het JBZ heeft begin 2018 voor vijf functies de topklinische status gekregen van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen: borstcentrum, fertiliteitspolikliniek, geheugencentrum, HPV-baarmoederhalskanker centrum, kinderobesitas. In oktober kwam er nog een zesde bij namelijk klinische farmacologie. Een topklinische erkenning betekent dat de mensen bij deze functies zorg krijgen waarbij zij centraal staan, op hoog niveau, vaak uniek en gegeven door gedreven professionals. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt.

De unieke medische kenmerken van de STZ-ziekenhuizen zijn: een complete diagnostiek ‘in eigen huis’ en zonder verwijzingen, een hoog zorgvolume en een centrale positie in regionale zorgnetwerken. Daarnaast vindt er onderzoek plaats en worden zorgprofessionals opgeleid. Ieder STZ-ziekenhuis heeft een eigen aanbod topklinische zorg, deze zorg is altijd multidisciplinair.