April


Spoedafdeling Verloskunde & Gynaecologie

Stel: je bent zwanger en het gaat niet goed. Je moet – al dan niet via de huisarts of verloskundige – direct naar het ziekenhuis. In het JBZ word je dan vanaf april opgevangen op de Spoedafdeling Verloskunde & Gynaecologie. Het doel van die nieuwe afdeling? De juiste zorg op het juiste moment voor zwangeren met complicaties. Voorheen werd je doorverwezen naar de poli, de verpleegafdeling óf de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Je kreeg dan te maken met verschillende zorgverleners op verschillende afdelingen. Op deze nieuwe Spoedafdeling krijgen vrouwen snel de juiste zorg van een speciaal opgeleid team.