Juli


Samen beslissen bij uitgezaaide dikkedarmkanker

Als iemand uitzaaiingen heeft van dikkedarmkanker zijn er meerdere behandelmogelijkheden. Elke behandeling heeft bijwerkingen en effecten op de kwaliteit van leven. Om deze mensen te helpen de juiste keuze te maken heeft de polikliniek Oncologie in juli een keuzehulp voor behandelingen in gebruik genomen. In deze keuzehulp worden de behandelingen, hun werkwijze, bijwerkingen en ook de gevolgen van het afzien van behandeling op een rijtje gezet. Zo krijgen mensen met dikkedarmkanker de informatie die ze nodig hebben om eigen regie te houden.
Samen met artsen en verpleegkundig specialisten bespreken zij hun wensen en kiezen vervolgens wat het beste bij hen past.

Patricia Hendricks, verpleegkundig specialist Oncologie, geeft een voorbeeld uit de praktijk. "Onlangs sprak ik een patiënte op mijn spreekuur. Ze voelt zich goed en heeft eigenlijk geen klachten. De uitslag uitgezaaide darmkanker komt hierdoor echt onverwacht en hard bij haar binnen. De uitslag is moeilijk voor haar te bevatten, maar ze geeft direct aan dat kwaliteit van leven voor haar belangrijker is dan kwantiteit. Mevrouw wil bewuste keuzes maken wat betreft de behandeling. Ze wil letterlijk een kosten-batenanalyse maken tussen de verschillende behandelvormen en de gevolgen van een afwachtend beleid ten opzichte van een actieve behandeling.”