April


JBZ Chat: vragen staat vrij!

24 uur per dag vragen stellen aan medewerkers van Gynaecologie, Cardiologie, Reumatologie en aan diabetesverpleegkundigen? Dat kan door middel van de JBZ Chat. De JBZ Chat is een app en website waar iedereen, alle dagen van de week, ook ‘s avond en ’s nachts, vragen kan stellen aan medewerkers van genoemde afdelingen. Bij Reumatologie gaat het om de patiënten die begeleid worden door een verpleegkundig specialist. Dit geldt ook voor de patiënten met Diabetes. Bij Cardiologie kunnen alle patiënten gebruik maken van de JBZ Chat. Vragen stellen is gratis en kan anoniem.
De JBZ Chat werd begin dit jaar als eerste in gebruik genomen door zwangeren. Hun reacties waren positief. “Heel bijzonder dat hier zelfs op zondag tijd voor wordt gemaakt”, stelde een gebruiker. De vragenstellers hoeven niet lang op een antwoord te wachten: op 91% van de berichten wordt binnen het uur gereageerd. In 2019 kunnen alle patiënten van het JBZ gebruik maken van de JBZ Chat.