Juli


Geen verspilling meer van zorgmaterialen

Bij Koen Simons, intensivist in het JBZ, begon het met een frustratie. Patiënten die een resistente bacterie bij zich dragen, worden in isolatie verpleegd zodat de bacterie zich niet verder kan verspreiden in het ziekenhuis. Koen zag dat materialen zoals verbandrolletjes en infuuszakken in de bedkarren op hun kamers ongebruikt werden weggegooid. Zelfs als deze materialen niet in contact waren geweest met de patiënt. Voor Koen reden om te verdiepen op deze ‘verspilling’. Hij besloot te onderzoeken of er bewijs was dat disposable materialen weggooien, helpt bij preventie van verspreiding van resistente micro organismen. In de literatuur vond hij dit bewijs niet. Navraag bij onder meer het AMC, UMCU en Radboudumc leerde dat deze ziekenhuizen de disposables niet weggooien. Om die reden worden er vanaf deze maand ziekenhuis-breed geen ongebruikte disposable materialen (zoals verbandrollen en pleisters) meer weggegooid als deze niet in contact zijn geweest met een patiënt die in isolatie verpleegd wordt. Alleen in het geval van de meest strenge vorm van isolatie (bijvoorbeeld MRSA) worden materialen wel weggegooid. Door het schrappen van deze maatregel wordt op jaarbasis voor 
€ 35.000,- minder aan spullen weggegooid. 

Het is een mooi voorbeeld van een onderwerp waar we in het ziekenhuis aan werken: exnovatie. Hierbij kijken we kritisch naar onze eigen processen en werkzaamheden en bepalen we of ze (nog) waarde toevoegen. Door bepaalde ‘oude gewoontes’ op te heffen, ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Het principe van exnovatie is dan ook: ‘snoeien om te kunnen blijven groeien’. Dit onderwerp heeft een duidelijke relatie met het landelijke thema (Ont)Regel de Zorg. Eveneens een onderwerp waar het JBZ zich hard voor maakt.