Augustus


Eerste beeldverhaal voor laaggeletterden

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Voor deze mensen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn een hele opgave. Dit kan gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Speciaal voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben de mProve ziekenhuizen (Albert Schweitzer, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Rijnstate) een eerste beeldverhaal ontwikkeld. Het doel is om hiermee moeilijk te begrijpen informatie voor iedereen toegankelijk te maken en zo laaggeletterdheid minder gevolgen te laten hebben voor iemands gezondheid.

Het eerste beeldverhaal legt met duidelijke afbeeldingen en korte teksten uit wat je moet doen als je nuchter moet zijn voor een onderzoek of operatie. Het is een praktisch hulpmiddel voor zorgverleners en laaggeletterden.