Februari


Beter thuis

Het aantal kwetsbare ouderen dat ’s avonds de Spoedeisende Hulp (SEH) of Huisartsenpost bezoekt, neemt toe. Deze mensen hoeven niet altijd in het ziekenhuis te blijven, maar kunnen soms ook niet terug naar hun vertrouwde omgeving zonder extra zorg. Omdat het buiten kantooruren lastig was om bijvoorbeeld thuiszorg te organiseren, bleven sommige mensen als tussenoplossing toch één of meer nachten in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt echter dat kwetsbare ouderen thuis beter herstellen. Daarom werken thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis op een nieuwe manier samen. (Wijk)verpleegkundigen zijn daarbij in de avonduren en weekenden de centrale spelers. In overleg met SEH en Huisartsenpost zorgen zij ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt.