Mei


Aan de slag met vier strategische onderwerpen

We zijn continu bezig om onze zorg te verbeteren. Aan onze zorgverleners vroegen we daarom; wat zou jij anders willen doen?

Verschillende ideeën kwamen naar voren die we duidelijk konden verdelen in vier onderwerpen.
Zorgverleners willen meer aandacht voor zorg in de laatste levensjaren, effectiever werken, en de administratie- en registratiedruk verlichten. Ook leren zorgverleners veel als ze zelf ziek worden, of mantelzorger worden; een perspectiefwisseling. Deze ervaringen willen ze meer met elkaar delen.

Met deze onderwerpen gaan we de komende jaren met elkaar en met onze (zorg)partners in het netwerk aan de slag.