De kwantificeer-baarheid van kwaliteit van leven.

‘Is zoiets als kwaliteit van leven kwantificeerbaar? Hoe hangt het medische begrip ‘kwaliteit van leven’ samen met filosofische opvattingen over het goede leven, of met begrippen als ‘welzijn’, ‘geluk’, of ‘menselijke waardigheid’?’ Dit zijn vraagstukken die in 2013 al bediscussieerd werden door de vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Het zijn ook de vragen waar de huidige gezondheidszorg mee worstelt, in het bijzonder sinds de introductie van het concept Positieve Gezondheid.