Esther de Vries, Coördinator Data Science, JBA Wetenschap


“We zitten op een schat aan data, maar vind daar je weg maar eens in”

Een belangrijk doel binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het verbeteren van de zorg door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed? Die informatie zit verborgen in de enorme hoeveelheid data waarover het ziekenhuis beschikt. Alleen, hoe scheid je het kaf van het koren en destilleer je precies die gegevens die jij nodig hebt voor een specifiek vraagstuk? Daar kan data science bij helpen, aldus prof. dr. Esther de Vries, Coördinator Data Science van de Jeroen Bosch Academie Wetenschap.