Europees onderzoek nierziekten


‘Welke behandeling willen ouderen met ernstig nierfalen zélf?’

Het spreekwoord ‘ouderdom komt met gebreken’ is nogal eens van toepassing op de nieren. Een deel van de ouderen met ernstig nierfalen komt niet meer in aanmerking voor niertransplantatie, maar heeft vaak nog wel baat bij dialyse. Maar wat doet dat met de kwaliteit van hun leven? Zijn er goede alternatieven? Promovendus Esther de Rooij en internist-nefroloog Ellen Hoogeveen zoeken binnen het kader van de Europese EQUAL-studie naar antwoorden.