Colofon

Focus is een uitgave van het

Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Tekstbijdrage

Tekstbureau De Parelmaker (Johan Oltvoort), Janine Timmers, JBA Wetenschap, Judie van den Elshout, JBA Wetenschap, Vincy Siemons, JBA Wetenschap

Hoofdredactie

Janine Timmers, JBA Wetenschap

Eindredactie

Janine Timmers, JBA Wetenschap

Fotografie

Ruud van Genugten Fotografie

Lay-out en vormgeving

Jeroen Ooms, Marketing en Communicatie

Redactieadres

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Marketing & Communicatie

E: communicatie@jbz.nl

T: (073) 553 80 63

De redactie van Focus stelt zich niet verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke informatie in dit magazine.

Bij ingezonden stukken behoudt de redactie zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen in te korten dan wel te weigeren. Ingezonden artikelen zonder naam worden niet geplaatst.

Contents

Voorwoord

Piet Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur

Onderzoek in het kielzog van corona: wat vinden COVID patiënten en hun naasten?

Lenny Nahar – van Venrooij, senior onderzoeker, JBA Wetenschap – Patient centered outcomes research (PCOR)

Co-assistent in corona tijd Ikram Achbar en Susan van Maren

Kunstmatige intelligentie hielp radiologen en klinisch chemici aan 'snelle' COVID-19 voorspeller Ron Kusters, klinisch chemicus, Armando ter Horst, klinisch chemicus, Steef Kurstjens, AIOS klinische chemie, Mathieu Rutten, radioloog

Onderzoek moet leiden tot online tool die kwetsbare oudere herkent Esther de Vries, coördinator data science, Angèle Kerckhoffs, internist-nefroloog en internist-ouderengeneeskunde

Evidence Based Practice: het optimisme van 'olievrouwtje' Marleen Marleen Tieken, verpleegkundige en EBP coördinator

Promotieonderzoek: op zoek naar de beste keuze voor ouderen met nierfalen

Tessa Schoot, promovendus

Zorg in de laatste levensjaren

Tineke Smilde, internist-oncoloog, Carolien Burghout, verpleegkundig-specialist en junior onderzoeker

Netwerkaanpak alcoholverslaving

Andrea Rozema, onderzoeker bij Tranzo, Jacqueline Bisschop, verpleegkundige en projectleider, Henk-Marijn de Jonge, MDL arts