Meer keuzemogelijkheden binnen zorgpaden

“Waar het kan en waar mensen het willen, gaan we voor maatwerk”

Evita Bartels (foto) promoveert aan Tilburg University op het onderwerp

‘Organisatie van zorg voor mensen met darmkanker'.

“Als we onze zorg willen laten aansluiten bij wat mensen in hun dagelijks leven belangrijk vinden, moeten we voldoende keuzemogelijkheden bieden binnen het zorgpad dat ze volgen.” Aldus Karin van der Heijden, unithoofd Oncologisch Centrum en lid van de themawerkgroep Organisatie van werkprocessen in het JBZ. Ze geeft direct ook de nuance aan: “Een ziekenhuis is geen a la carte restaurant. We willen niet de suggestie wekken dat patiënten over duizend-en-een dingen kunnen beslissen. Maar waar het kan en waar mensen het willen, gaan we voor maatwerk.”