Colofon

Focus is een uitgave van het

Jeroen Bosch Ziekenhuis.


Tekstbijdrage

Tekstbureau Geert Braam, Lenny Nahar, Wetenschapsbureau, Vincy Siemons, Wetenschapsbureau, Janine Timmers, Wetenschapsbureau


Hoofdredactie

Janine Timmers, Wetenschapsbureau


Eindredactie

Saskia Byvanck, Marketing en Communicatie


Fotografie

Ruud van Genugten Fotografie


Lay-out en vormgeving

Jeroen Ooms, Marketing en Communicatie


Redactieadres

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Marketing & Communicatie

E: communicatie@jbz.nl

T: (073) 553 80 63De redactie van Focus stelt zich niet verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke informatie in dit magazine.

Bij ingezonden stukken behoudt de redactie zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen in te korten dan wel te weigeren. Ingezonden artikelen zonder naam worden niet geplaatst.

Contents

Voorwoord
Janine Timmers, manager JBA wetenschap

We zitten op een schat aan data
Esther de Vries, Coördinator Data Science, JBA Wetenschap

Promotieonderzoek artificial intelligence
Extra ogen, extra geheugen, extra denkkracht Nils en Ward Hendrix

Goede herkenning van dysfagie is cruciaal
Verpleegkundig specialist longgeneeskunde, Ilona Coenen

De kwantificeerbaarheid van kwaliteit van leven
Lenny Nahar-van Venrooij, Klinisch epidemioloog,
JBA Wetenschap

IC-project ‘Gezond door de nacht’ groeit uit tot landelijk voorbeeld
Jo van Bussel, unithoofd Intensive Care en Astrid Salet, intensivist

Meer keuzemogelijk-heden binnen zorgpaden

Week van de wetenschap